بحران هویت اپوزیسیون خارج نشین و سردرگمی متاثر از دروغگویی ضد انقلابها‌، به صورتی مضحک در مباحث درون گفتمانی نسلهای جدید و قدیم آن دنبال می‌شود‌.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، طیفی از ضد انقلاب  که در حوادث سال 88 با طرد شدن از سوی مردم و فرار به خارج از کشور نسل جدیدی از اپوزیسیون را شکل داده اند، با مشاهده رفتارهای زننده نسل قبلیشان در دیسکو ها و کلوب های شبانه به ناامیدی و افسردگی زبان به اعتراض به هم قدیمی ترها گشوده اند .  
دنس

یکی ازفتنه گرانی که تازه به خارج از کشور مهاجرت کرده است در فیس بوکش با تعجب و دلسردی از   شیوه های زندگی  زننده و زشت مهاجران ضد انقلاب در خارج از کشور می نویسد:" نسل فراری ایرانی که اینجا هستند رفتارهای وحشتناکی را دارند !   بچه‌های این سیاسی‌های قدیمی‌ (حتا چریک ترینشون!) اکثرا از این 7 قلم آرایشی‌‌هایی‌ که بیزینس می‌خوانند و دیسکوهای شبانه ایرانی‌ می‌روند، شده اند !"

اما این انتقاد صادقانه وی به مذاق هم طیف های قدیمی خوش نمی آید .مهشید از نیروهای قدیمی اپوزیسیون در پایگاه اینترنتی سی میل با حمله به این جریان منتقد می نویسد : وقتی به عکسهای تظاهرات های تهران و شهرستانها نگاه می کردم آرایش دختران در آن برایم قابل توجه بود. 

ادامه مطلب...